เศรษฐศาสตร์

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC) เป็นอย่างไร?

การสัมมนา APEC 2022 เป็นยังไง มีความหมายเช่นไรกับเมืองไทย เศรษฐศาสตร์ มีสมาชิกปริมาณกี่ประเทศอะไรบ้าง แล้วก็ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพสำหรับในการจัดสัมมนา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC) หรือ ความร่วมแรงร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคทวีปเอเชียแปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เป็นเวทีความร่วมแรงร่วมใจด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคทวีปเอเชียแปซิฟิค จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการสนับสนุนการเปิดเสรีกิจการค้าการลงทุน รวมทั้งความร่วมแรงร่วมมือในด้านมิติสังคมรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆเป็นต้นว่า ความร่วมแรงร่วมใจด้านการกสิกรรม การผลักดันและส่งเสริมหน้าที่สตรีในเศรษฐกิจ การลดการเสี่ยงจากภัยพินาศ รวมทั้งการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การผลิตความรุ่งโรจน์เติบโตด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยืนยง รวมทั้งความมั่งมีของพลเมืองในภูมิภาค

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคมีสมาชิกปริมาณ 21 เขตเศรษฐกิจ เป็นต้นว่า
ประเทศออสเตรเลีย
แคนาดา
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเกาหลีใต้
จีน
ประเทศฮ่องกง
นิวซีแลนด์
สหรัฐฯ
บรูไน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลิปปินส์
ไทย
จีนไทเป
ประเทศชิลี
ประเทศเม็กซิโก
ขว้างปัวนิวกินี
ประเทศเปรู
รัสเซีย
เวียดนาม
ดังนี้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคมีราษฎรรวมกว่า 2,900 ล้านคน หรือราวๆ ใน ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวมกันกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,700 ล้านล้านบาท เกินครึ่งของ GDP โลกรวมทั้งมีมูลค่ากิจการค้ารวมกันเกือบจะครึ่งเดียวของการค้าขายโลก

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิครวมทั้งไทย คุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากไทยสำหรับการเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค
การเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคของไทยในคราวนี้เป็นจังหวะสำคัญที่ไทยจะสนับสนุนแผนการและก็แนวทางการพัฒนาที่จะมีคุณประโยชน์ต่อทั้งยังไทยรวมทั้งภูมิภาคทวีปเอเชียแปซิฟิคในหลายมิติ โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการปฏิสังขรณ์เศรษฐกิจในสมัยข้างหลังวัววิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้ยกฐานะมาตรฐานด้านเศรษฐกิจให้เป็นสากล สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งให้กับภาครัฐและก็ภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้รวมทั้งประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่นๆรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกเหนือจากนี้ การเป็นเจ้าภาพการสัมมนาของไทยท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นฟูสภาพจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดวัววิด-19 ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเดินทางรวมทั้งท่องเที่ยว เป็นการฟื้นฟูการเดินทางและก็ทำธุรกิจแบบเจอหน้า แล้วก็ยังเป็นช่องทางให้ไทยได้แสดงความพร้อมเพรียงว่าไทยสามารถปรับนิสัยและก็อยู่ร่วมกับเหตุการณ์วัววิดได้โดยยังสามารถเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อม

เศรษฐศาสตร์

หลักสำคัญที่ไทยมุ่งสนับสนุนให้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและก็สำเร็จลัพธ์สำหรับเพื่อการเป็นเจ้าภาพการสัมมนาคราวนี้ ยกตัวอย่างเช่น
การผลักดันกิจการค้าการลงทุนเสรีแล้วก็การจับกลุ่มด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ผ่านการขับเขยื้อนการพูดจาเขตปลอดภาษีทวีปเอเชียแปซิฟิค (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) ในบริบทของการเติบโตข้างหลังวัววิด-๑๙ ที่จะจะต้องยืนยงและก็สมดุล และก็มีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
ช่วยเหลือการเดินทางที่สบายแล้วก็ไม่มีอันตราย ผ่านการก่อตั้งกลไก APEC Safe Passage Taskforce เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำวิถีทางที่ช่วยเหลือการเดินทางที่สบายและก็ไม่มีอันตราย เช่น การดูแลเกี่ยวกับความสะดวกสบายอาชีพสำคัญ เป็นต้นว่า ลูกเรือ การสนับสนุนการใช้ Public Key Infrastructure สำหรับการแชร์ข้อมูลด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในภูมิภาค แล้วก็การขยายคุณลักษณะของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC Business Travel Card: ABTC) ให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้น
การผลักดันและส่งเสริมการเติบโตที่ยืนยงรวมทั้งครอบคลุมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ด้วยการจัดทำเอกสารผลสรุประดับหัวหน้าเพื่อรีบการพัฒนาตามแผนงานของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคไปสู่การเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยืดหยุ่น ยืนยง ครอบคลุม และก็สมดุลในสมัยข้างหลัง วัววิด-19 ตามแนวความคิด BCG Economy

สาขาความร่วมแรงร่วมมือที่ไทยให้ความใส่ใจในปี 2565 มี
ความร่วมแรงร่วมใจทางด้านการค้าการลงทุน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนารัฐมนตรีการค้าขายความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting) ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนพฤษภาคม 2565
ความร่วมแรงร่วมมือด้านการเงิน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนาระดับปลัดกระทรวงการเงินแล้วก็รองผู้ว่าการธนาคารกลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: APEC FCBDM) ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 2565 การสัมมนาข้าราชการอาวุโสด้านการเงินความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนมิถุนายน 2565 แล้วก็การสัมมนาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ระหว่างวันที่ 19-21 ต.ค. 2565
ความร่วมแรงร่วมใจด้านการท่องเที่ยว

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนารัฐมนตรีท่องเที่ยวความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC Tourism Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ 14-20 ส.ค. 2565
ความร่วมแรงร่วมใจด้านการกสิกรรม

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนารัฐมนตรีความมั่นคงยั่งยืนของกินความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC Ministerial Meeting on Food Security) ในตอนการสัมมนาข้าราชการอาวุโส ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 7-21 ส.ค. 2565 โดยการสัมมนาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นการเจอกันของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการกสิกรรมและก็ของกินของเขตเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องสำคัญสำหรับการสร้างเสริมความยั่งยืนของกินในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ความร่วมแรงร่วมมือด้านป่าดง

ไทยจะสนับสนุนการใช้สิ่งใหม่เพื่อบริหารจัดแจงทรัพยากรป่าดง รวมทั้งแปลงสิ่งที่ได้เปรียบให้เป็นความสามารถสำหรับในการแข่ง กระจัดกระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพิงพาทรัพยากป่าดง ลดความแตกต่าง สร้างชุมชนอดทนที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งสร้างการพัฒนาที่ยืนยงตามหลักเศรษฐกิจ BCG กับส่งเสริมการจัดทำเครื่องไม้เครื่องมือที่สมควรสำหรับในการผลักดันการค้าขายไม้ที่ถูกตามกฎหมาย และก็ต้านการค้าขายไม้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การค้าขายที่เกี่ยว
ความร่วมแรงร่วมใจด้านกิจการค้าสตรี

ไทยจะจัดสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคด้านสตรีและก็เศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) รวมทั้ง (High-Level Policy Dialogue on Women and the Economy: HLPDWE) ในตอนก.ย. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกลไกสำหรับการเสริมพลังสตรีและก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ช่วยลดความแตกต่างแล้วก็ความยากแค้นยกฐานะคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยเหลือการลงทุนด้านโภชนาการ สุขภาพ แล้วก็การศึกษาเล่าเรียนของเด็กเพิ่มมากขึ้น
ความร่วมแรงร่วมมือด้านการช่วยส่งเสริม MSMEs

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนารัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิควิสาหกิจขนาดกึ่งกลางและก็ขนาดเล็ก (APEC SME Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ 5-10 เดือนกันยายน 2565
ความร่วมแรงร่วมมือด้านสาธารณสุข

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนา 12th High-Level Meeting on Health and the Economy ในตอนการสัมมนาข้าราชการอาวุโสความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ ในตอนสิงหาคม 2565 โดยการสัมมนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเป็นการพบปะสนทนาระหว่างเขตเศรษฐกิจ ภาคการศึกษา แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวพัน เพื่อปรึกษาประเด็นหลักทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข

 

“ปิงปอง” ทัวร์ลงเละ สืบประวัติคนอื่นเพราะโอนเงินผิด ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว